Как да пестим от данъци

Ние всички плащаме данъци, но дали се замисляме как може да намалим техния размер? Всички знаем, че има редица незаконни начини, като укриване на доходи например, но в тази статия ще се спрем на тези начини, които са регламентирани от закона.

Всяко едно лице, което реализира доход дължи данък в размер на 10% от него. При някои хипотези обаче, лицето може да намали своя облагаем доход. Това в данъчната теория се нарича „данъчно облекчение“ и е регламентирано в Глава IV на Закона за данъка върху доходите на физически лица.

1.Ако лицето е с намалена работоспособност 50 и над 50% вид и степен на увреждане– лицата могат да намалят своята данъчна основа с 660 лв. месечно или общо 7920лв. годишно.
Особеност на това данъчно облекчение е, че дори лицето да е имало намалена работоспособност само първите 4 месеца от годината, той може да ползва годишното си облекчение в пълен размер, т.е до края на данъчната година.
Друга особеност е, че лицата имащи намалена работоспособност и са в пенсионна възраст, могат да ползват облекчението пожизнено, независимо от срока на валидност на решението.

Повече информация за това данъчно облекчение може да видите тук

2. Ако лицата внасят лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране – например при закупен стаж до 5 години или внесени осигуровки на студенти и докторанти, лицата могат да намалят своята данъчна основа със сумата, която са внесли под формата на осигурителни вноски.

За повече информация относно необходимите документи за ползване на данъчното облекчение, вижте тук .

3. Ако внасяте лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане, можете да намалите данъчната си основа с размера на вноските, но не повече от 10 % от техния размер. Такива вноски са например застраховка „Живот“ и доброволно здравно осигуряване.

4. Ако лицето е извършвало дарения, може да намали своята данъчна основа с размера на извършените дарения, но в определен размер, както следва:
– 5 % от направеното дарение в полза на болници, училища, детски градини и ясли, социални услуги, църкви, джамии, Български червен кръст, читалища, неправителствени организации и др.
– 15 % от направеното дарение за култура
– 50% от дарение, направено за Фонда за лечение на деца към НЗОК и Центъра за асистирана репродукция.
Важно е и да отбележим, че облекчението във връзка с всички направени дарения не може да превишава 65% от облагаемия доход.

Повече информация за това облекчение вижте  тук.

5. Ако извършвате безкасови плащания, можете да намалите своята данъчна основа с 1%, но не повече от 500 лв. Условията за това данъчно облекчение са да получавате всичките си доходи по банков път и не по-малко от 80% от вашите плащания да са безкасови

6. Ако сте младо семейство, което изплаща ипотечен кредит на единственото си жилище, може да намали своята данъчна основа с размера на заплатените през годината лихви. За целта лицата трябва да имат сключен граждански брак и да са до 35-годишна възраст. Това облекчение може да се ползва само от единия от съпрузите.

Ако желаете да разберете повече за това данъчно облекчение, може да разгледате статията .

7. Ако имате деца, то може да ползвате също данъчно намаление. Облагаемият доход се намаля :
– за едно непълнолетно дете с 200 лв.
– за две непълнолетни деца с 400 лв.
– за три и повече непълнолетни деца – 600 лв.
Особеното тук, е че облекчението може да се ползва само от единия родител. Разбира се това облекчение може да се използва и от попечителите и настойниците, както и роднините, при които детето живее повече от шест месеца.

8. Ако имате дете с увреждания, т.е 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане, то може да намалите своята данъчна основа с 2 000 лв. Изискванията отново са детето да е непълнолетно и облекчението да се ползва от единия родител.

Във връзка с усложнената икономическа и социална обстановка поради COVID-19 със Закона за държавния бюджет са приети други размери на данъчните облекчения за деца, валидни само за доходи, реализирани през 2021г. Размерите са както следва:
– за едно дете – 4 500 лв.
– за две деца – 9 000 лв.
– за три или повече деца – 13 500 лв.
– за деца с увреждания – 9 000 лв.

За да разберете повече за това временно облекчение, вижте тук .

9. Най-новото данъчно облекчение е за извършен ремонт на жилището. Собственикът на имота може да намали данъчната си основа с цената, която е платил за извършения труд. Допустимият размер на данъчното облекчение е 2 000 лв.

Подробности за данъчните облекчения може да видите на страницата на Националната агенция за приходите.

Дотук уточнихме в кои случаи и с колко можем да намалим своята данъчна основа, но да видим и как може да стане това. Начините са два:

1. С подаване на Годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ и Приложение № 10 към нея. С този начин могат да се ползват всички данъчни облекчения. Към годишната декларация следва да се приложат и служебни бележки за различните видове доходи, получени през данъчната година.

2. Чрез работодателя по основното трудово възнаграждение могат да се ползват само някои видове облекчения, като например облекчението за намалена работоспособност, облекчението за деца и др. В този случай не се подава данъчна декларация, освен ако законът не изисква това. Например в случай, че са реализирани няколко различни дохода през годината.

 

Ако искате да прочетете повече за това какво представлява данъкът върху доходите на физическите лица, можете да разгледате страницата на Министерството на финансите тук .

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *