Калкулатор данък от отдаване на имот под наем

Данък върху отдаване на имот под наем
1000лв
0лв5000лв
лв

лв

Допълнителна информация

Много хора в България мислят, че данъкът върху дохода от отдаване на имот за физически лица в България е 10% от прихода от наем. Това не е така, всъщност ефективният данък върху прихода е точно 9%. Това е така заради признатите разходи за поддръжка и ремонт на имота на стойност 10% от прихода.

Ето и цитирания текст от Национална агенция за приходите (НАП): „Получените средства от наем обявявате в годишна данъчна декларация. Облагат се с данък от 10%. Можете да намалите облагаемия си доход с 10%, които се третират като признати разходи.“

На същата страница в НАП са обявени и сроковете, в които се плаща данъкът – той се плаща четири пъти годишно за всяко тримесечие:

„За деклариране и внасяне на дължимия авансов данък сроковете са еднакви:

  • до 30 април, 31 юли, 31 октомври за внасяне на авансов данък съответно за първото, второто и третото тримесечие на годината и подаване на декларация за дължими данъци;
  • от 10 януари до 30 април на следващата календарна година за окончателно довнасяне на данъка и подаване на годишна данъчна декларация.“

Преди да бъде заплатен данъкът към НАП, той трябва да бъде деклариран. Декларирането се осъществява с декларация по чл.55, ал.1 за деклариране на авансов данък за първо, второ и трето тримесечие и с декларация по чл.50 за четвъртото тримесечие.

Ако предпочитате да платите данъка си онлайн през системата на НАП, след влизане в системата с ПИК (персонален идентификационен код) отидете на менюто „Предоставяне на данъчна и осигурителна информация и информация от данъчно-осигурителната сметка“ и изберете подменюто „Справка за задълженията с възможност за извършване на плащане“.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *